Política de privacitat

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 Acció Ecologista – Agró ha de tractar algunes dades de caràcter personal per a l’exercici de la nostra activitat.  Hem de gestionar l’enviament d’informació als socis i simpatitzats, gestionar les quotes, fer pagaments de factures a proveïdors i als empleats.

Tractem respectuosament i amb responsabilitat les teues dades, i tan sols les gastem per a les actuacions estrictament necessàries. També les defensem amb totes les garanties de seguretat.

El Reglament Europeu de Protecció de Dades està present a la nostra activitat.

Ací teniu la principal informació i drets si tenim les teues dades:


Responsable.   Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

Acció Ecologista – Agró.    G46606844
Adreça:  Carrer Portal de Valldigna, 15. Baix.  (46003) València.
Telèfon: 96.391.78.64.
Correu Electrònic:  lhorta@accioecologista-agro.org.

A través d’estes dades pots posar-te en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o exercir els teus drets.

Finalitat.  Per a què tractem les teues dades de caràcter personal?

En Acció Ecologista – Agró, recopilem les teues dades per a fer-te arribar informació de la nostra associació i de les nostres activitats, perquè pugues conéixer què fem i participar amb nosaltres.

Si eres soci, també necessitem les teues dades perquè el banc ens autoritze a recopilar el teu suport econòmic.  (Mil gràcies de nou)

Les teues dades les conservarem mentrestant tingues relació jurídica amb nosaltres, no sol·licites que et donem de baixa, o deixem de tractar amb tu en 5 anys.

No utilitzem “cookies” a la nostra web.


Legitimació. Perquè tenim les teues dades?

Tenim les teues dades, en tant ens has donat el teu consentiment per a tindre-les i tractar-les. Especialment si eres soci o simpatitzant.


Quines dades tractem?:

Si ets soci, tenim les teues dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, direcció postal, correu electrònic, telèfon. A més les teues dades bancàries i incidències al pagament de les quotes.

Si ets simpatitzant, pot ser que ens hages deixat les teues dades d’identificació i contacte: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i postal. El més segur, tan sols una d’aquestes dades, el correu electrònic per a fer-te arribar el nostre butlletí.

No arrepleguem informació de menors d’edat, sense el consentiment dels seus pares o representants legals. Vosté, garantirà que és major d’edat. Si vosté pensa que potser tenim dades de menors, per favor, contacte’ns per a fer els canvis escaients.


Destinataris:  Hem de cedir les dades personals a tercers?  

Mai no cedim les dades dels socis. No les lloguem, i no les prestem, excepte a les administracions públiques quan la lleis ens ho exigeix.

No es faran cessions a l’estranger.

 

Drets.  Quins drets tens quan ens has cedit les teues dades?

Tens dret a conéixer si tenim dades personals teues o no.   Si tenim dades personals teues, pots accedir per a consultar-les, pots sol·licitar la seua rectificació en cas de no ser exactes i pots sol·licitar la supressió de les teues dades, quan, entre altres raons, ja no siguen necessàries per als fins que van ser arreplegades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i tan sols conservarem les seues dades per a la defensa de reclamacions.

En certes circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats pugueu oposar-se al tractament de les vostres dades. En eixe cas, deixarem de tractar-les, excepte si hi existeixen motius legítims que no puguen deixar-se a banda, o per a la defensa de possibles reclamacions.

També pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, com una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es


Quines mesures apliquem per a defendre les teues dades?

Adoptem les mesures escaients per a protegir les teues dades contra l’ús incorrecte, destrucció, pèrdua, modificació accidental o il·lícita, divulgació o accés no autoritzat.

Els ordinadors, aplicacions informàtiques i instal·lacions estan protegides amb contrasenyes, permisos i mesures de seguretat perquè tan sols les persones necessàries puguen tindre accés a aquestes dades.

Si penses que hi existix algun problema de seguretat, per favor, ens ho indiques tan prompte siga possible.

Actualitzat a maig 2018